For å sikre at vi i Ecura har så få arbeidsrelaterte skader som mulig er det viktig at alle avvik registreres. Vi ønsker alle et trygt og godt arbeidsmiljø. Når du melder avvik følges dette opp av oss i administrasjonen for å hindre at tilsvarende avvik skjer igjen. Din avviksregistrering er viktig!

Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i medhold av lov eller forskrift.

Som vikar i Ecura er det viktig at du så tidlig som mulig setter deg inn i avvikssystemet på oppdragsstedet. Avviket skal meldes til oppdragsstedet så snart som mulig etter avviket. I tillegg er det viktig at du benytter skjemaet under og melder avviket til oss i Ecura. Har du spørsmål til dette kan du kontakte din rådgiver.

Vi ønsker at alle ansatte, kunder og samarbeidspartnere bruker avvikssystemet. Våre avviksrutiner får mye fokus da dette er et av våre fremste verktøy for å bli enda bedre.

Innrapporterte avvik skal ikke inneholde personidentifiserende opplysninger eller annen sensitiv informasjon

https://ecura.extend.no/export/ecura/care/