Kilometererstattning – Reiseregning ved bruk av egen bil

Ecura Care egenerklæring – Egenerklæringsskjema til bruk ved sykdom

Reiseerstatning og utgiftsrapport  – Bruk denne når du skal reise med tog, buss og lignende

Avviksmelding – Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i medhold av lov eller forskrift.

Skjema for varsling – Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.