Din avviksregistrering er viktig! For å sikre god oppfølging, et trygt og godt arbeidsmiljø ønsker vi at uønskede hendelser registreres. Vi ønsker at alle ansatte, kunder og samarbeidspartnere bruker vårt avvikssystem som først og fremst er et verktøy for kontinuerlig forbedring. Når du registrerer uønskede hendelser hos oss følges dette opp av administrasjonen, både gjennom målrettede og forbyggende tiltak.

Skjema for hendelse (avvik) og varsling finner du her.

Innrapporterte avvik skal ikke inneholde personidentifiserende opplysninger eller annen sensitiv informasjon.