Viktig informasjon om covid-19

Ecura Care følger til en hver tid gjeldende lovverk samt retningslinjer/veiledere fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Vi anbefaler alle våre arbeidstakere og oppdragsgivere om å følge med jevnlig på følgende nettsider:

 

Folkehelseinstituttet:
https://www.fhi.no

Helsedirektoratet:
https://www.helsedirektoratet.no

Velkommen til Ecura Care

Ambio Helse, Accurate Care og Legepartner har nå fusjonert og blitt ett selskap! Vi er veldig stolte og spente på å starte dette samarbeidet under det nye samlenavnet, Ecura Care! For deg som er kunde eller vikar vil det ikke bli noen større endringer.

 

Jobbe som vikar i Ecura Care

Vi i Ecura Care tar vare på våre ansatte og skreddersyr din opplevelse i Norge etter dine ønsker! Her hos oss vil du få en arbeidsgiver du kan stole på

Meld interesse her

God lønn

Vi i Ecura Care tilbyr gode lønnsordninger for alle våre vikarer.

Trygghet

Du får personlig oppfølging fra en egen kontaktperson hos oss

Reise og bolig

Vi ordner selvsagt med gratis reise og bolig til ditt opphold I norge

Ryddige forhold

Ecura vil at du skal føle deg ivaretatt, vi verdsetter den ansattes rettigheter.

Frihet

Her får du frihet til å jobbe når og hvor du ønsker

Flotte opplevelser

Norge er et meget vakkert land. Kom og opplev det!
Hva kan Ecura Care tilby deg som oppdragsgiver?

Ecura Care er meget opptatte av å tilby ryddige og profesjonelle kunderelasjoner! Vi tilbyr kvalitetssikrede vikarer som kan gå rett inn og fylle huller i din turnus

Kvalitet i alle ledd

Ecura har som et ledd i å oppnå høy tillit hos kunder valgt å ISO-sertifisere seg i alle standarder som er relevante for vår bransje, deriblant ISO standard 27001 som omhandler informasjonssikkerhet som det første helseforetak i Norge. Vi er opptatte av å framstå som en seriøs aktør der vi gjør alt for å imøtekomme både satte krav og våre egne.

Vi ser fram mot en henvendelse fra dere om hvordan vi kan bistå med å dekke huller i turnus og andre utfordringer med dekningen i helsebemanningen.

Utvalgte tall fra 2019

Antall vikarer i jobb inneværende år:

892

Antall kommuner som har hatt ecuravikarer i jobb:

142

Gjennomsnittlig kundetilfredshet, på en skala fra 1-6:

5,24
Hvem er Ecura?

Med satsing på kvalitet, kompetanse og innovasjon bygger vi
Norges ledende helse- og omsorgsselskap.

Våre verdier

 

I Ecura setter vi mennesket i sentrum. Vi ønsker å utgjøre en forskjell for mottakerne av våre helse- og omsorgstjenester, for våre kunder og for de pårørende. Vårt tjenestetilbud som en privat aktør er bare berettiget hvis vi helhjertet kan stille oss bak kvaliteten og kompetansen i det vi tilbyr. Da må vi ha åpenhet rundt tjenestetilbudet og ha integritet i forhold til de oppgaver vi har påtatt oss å løse. Det gir trygghet for pårørende og sikkerhet for at vi etterlever inngåtte avtaler. Vi etterstreber trygghet gjennom profesjonell omsorg.

Derfor ønsker vi at våre verdier skal prege oss. Vi skal være nytenkende og finne gode løsninger i situasjoner der helsetilbudet og omsorgstjenesten virkelig blir satt på prøve. Vi skal ta i bruk teknologi og nye tjenestetilbud der det bidrar til økt mestringsfølelse for den enkelte.

Alle mennesker har verdi uavhengig av fysisk og psykisk helse og alder. Vi er endringsorientert. Vi er dedikert til å drive omsorg og der vi ønsker å se en best mulig utvikling for brukerne av våre tjenester. Respekt for mennesket der alle mennesker har en egenverdi, uavhengig av sin situasjon er bærende for alt vi gjør. Vi skal ta ansvar også i krevende situasjoner.

 

Omsorg for alle – med verdighet og kvalitet