Hvem er Ecura?

Med satsing på kvalitet, kompetanse og innovasjon bygger vi
Norges ledende helse- og omsorgsselskap.

Våre verdier

 

I Ecura setter vi mennesket i sentrum. Vi ønsker å utgjøre en forskjell for mottakerne av våre helse- og omsorgstjenester, for våre kunder og for de pårørende. Vårt tjenestetilbud som en privat aktør er bare berettiget hvis vi helhjertet kan stille oss bak kvaliteten og kompetansen i det vi tilbyr. Da må vi ha åpenhet rundt tjenestetilbudet og ha integritet i forhold til de oppgaver vi har påtatt oss å løse. Det gir trygghet for pårørende og sikkerhet for at vi etterlever inngåtte avtaler. Vi etterstreber trygghet gjennom profesjonell omsorg.

Derfor ønsker vi at våre verdier skal prege oss. Vi skal være nytenkende og finne gode løsninger i situasjoner der helsetilbudet og omsorgstjenesten virkelig blir satt på prøve. Vi skal ta i bruk teknologi og nye tjenestetilbud der det bidrar til økt mestringsfølelse for den enkelte.

Alle mennesker har verdi uavhengig av fysisk og psykisk helse og alder. Vi er endringsorientert. Vi er dedikert til å drive omsorg og der vi ønsker å se en best mulig utvikling for brukerne av våre tjenester. Respekt for mennesket der alle mennesker har en egenverdi, uavhengig av sin situasjon er bærende for alt vi gjør. Vi skal ta ansvar også i krevende situasjoner.

 

Omsorg for alle – med verdighet og kvalitet

Viktig informasjon om covid-19

Ecura Care følger til en hver tid gjeldende lovverk samt retningslinjer/veiledere fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Vi anbefaler alle våre arbeidstakere og oppdragsgivere om å følge med jevnlig på følgende nettsider:

 

Folkehelseinstituttet:
https://www.fhi.no

Helsedirektoratet:
https://www.helsedirektoratet.no