For kunder / oppdragsgivere

I helsesektoren er det avgjørende med tilstrekkelig og rett personell på jobb. Dette skaper en bedre hverdag, både for brukerne og de ansatte selv.

Helsedirektoratet anslår at det i 2035 kan være en underdekning på nær 57 000 helsefagarbeidere og 28 000 sykepleiere, hvis ikke rekrutteringen trappes opp. Gjennom vikarformidling og rekruttering til faste stillinger, bidrar vi til mer fleksibel utnyttelse av den arbeidskraften vi allerede har i Norge samt rekruttering fra andre land.

Ecura kan bistå med:

  • Sommervikarer
  • Bemanning ved korte og lengre sykefravær i kommunehelstjenesten
  • Erfarne spesialister for særlig ressurskrevende brukere
  • Umiddelbare bemannings- og rekrutteringsoppdrag

Kontakt oss for dine vikarbehov

Vikarforespørsel

  • Om oppdraget

  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • Vikaren(e) skal ha erfaring med følgende: