Helseerklæringen skal fylles ut eller besvares av alle som er tiltenkt stillinger med direkte kontakt med pasienter, pleietrengende og barn. Dette gjelder både ved nyansettelse, gjeninntreden, vikariat, hospitering og opplæring.

  Dersom du er i risiko for å kunne være smittet/bærer av antibiotika resistente gule stafylokokker (MRSA) og tuberkulose (TB), har du en lovpålagt plikt å teste deg. Du kan da ikke starte i arbeid eller praksis før du kan dokumentere at gjennomgåtte tester er negative.

  Meticillinresistent staphylococcus aureus (MRSA)

  Før pasientrettet arbeid tas MRSA-prøve av alle som har svart "Ja" på et eller flere av spørsmålene under.


  Har du i løpet av siste 12 måneder:
  Har du i løpet av siste 12 måneder vært i land utenfor Norden og der har:  Informasjon og krav til prøvetaking MRSA:
  Dersom du er i behov av MRSA-prøve tar du selv kontakt med fagkyndig personell som kan utføre MRSA prøve etter krav under.

  Det skal tas en prøve fra hvert prøvetakingssted:

  1. Ytterst i hvert nesebor (med samme pensel).

  2. Svelg inklusive tonsiller.

  3. Sår, eksem, ferske arr eller andre defekter i huden dersom det foreligger.

  For at dokumentet med prøvesvar skal være godkjent må det inneholde:

  1. Svar fra prøve fra overforstående punkt 1 og 2, evt. punkt 3 dersom det er aktuelt.

  2. Dato for prøvetaking.

  3. Signert og/eller stemplet av ansvarlig for prøvetaking/analysering.

  4. Prøvesvaret skal foreligge på norsk, svensk, dansk eller være oversatt til engelsk av autorisert oversettelsesbyrå.

  MRSA prøve må gjentas dersom dine svar på overforstående spørsmål endrer seg i løpet av ditt ansettelsesforhold hos oss. Du må da ta kontakt med din personalkoordinator/nærmeste leder.
  Tuberkulose (TB)

  Før pasientrettet arbeid tas lungerøntgen av alle som har svart ja på et eller flere av spørsmålene under:

  1. Har du oppholdt deg i land med høy forekomst av tuberkulose i mer enn tre måneder i løpet av de siste tre år?

  2. Har du på annen måte vært utsatt for tuberkulosesmitte i forbindelse med arbeid eller fritid?

  Informasjon og krav for tuberkuloseundersøkelse:

  • Undersøkelsen utføres i kommunen du skal/tiltenkt å jobbe i eller på forhånd i ditt hjemland. Ta kontakt med din nærmeste leder/personalkoordinator for mere informasjon om hvor du skal henvende deg eller regler for prøvetakning.

  • Personer mellom 15-35 år fra land med særlig høy forekomst av TB, skal i tillegg til røntgen av lungene ta IGRA-prøve. Prøvesvar på IGRA og øvrig medisinsk informasjon skal arbeidsgiver normalt ikke ha tilgang til (vedlegg 2). Alle andre nyankomne som er 15 år eller eldre med plikt til tuberkuloseundersøkelse skal ta røntgen av lungene (vedlegg 2).

  • Undersøkelsen må gjentas dersom du har vært mer enn tre måneder i et land med høy forekomst av tuberkulose mellom to arbeidsperioder i Norge.

  • Lungerøntgenbildene ved oppstart i et nytt arbeidsforhold bør normalt ikke være eldre enn 6 måneder.