Dette skjemaet brukes for å melde boliger og hvem som bor der til Anita.