Det er stort behov for arbeidskraft i norsk helsesektor, og det er forventet at behovet vil øke ytterligere i årene som kommer. For å bidra til å dekke bemanningsbehov formidler Ambio Helse vikarer innen helse til norsk helsesektor. Vi ønsker å tilby dyktige helsearbeidere en trygg og god arbeidsplass, med arbeidsoppgaver tilpasset deres kvalifikasjoner og kompetanse. Som vikar hos oss vil du få god oppfølging, gode arbeidsvilkår og en givende arbeidshverdag.

Ønsker du å registrere deg for oppdrag hos oss? Opprett din personlige profil her.

Vi ivaretar våre vikarers interesser

Vi er opptatt av å gjøre våre oppdragsgivere og deres pasienter fornøyde, men minst like viktig er det at våre vikarer har det bra på den arbeidsplassen de får gjennom oss. Vi sørger derfor for at våre vikarers interesser er ivaretatt, og at de får god oppfølging under hele oppdragsperioden. Blant annet vil vi forsikre oss om at hver enkelt vikar får den opplæring som bør kunne forventes samt arbeidsoppgaver tilpasset sin kompetanse og sine forventninger.

God forventningsavklaring er avgjørende for at våre vikarer skal føle seg trygge og tilfredse. Vi har en egen sykepleier som foretar en nøye kartlegging av arbeidsstedet før vi sender en vikar ut i jobb. Dette bidrar til at vi kan gi best mulig informasjon til våre medarbeidere i forkant av oppdraget, slik at vi unngår overraskelser på senere tidspunkt.

Gode arbeidsvilkår

Våre vikarer skal ha gode og forutsigbare arbeidsvilkår. Når du får et oppdrag gjennom oss, får du alltid en fast kontrakt med fast stillingsbrøk. Du vil få en egen kontaktperson som tar seg av alle praktiske detaljer, mens din arbeidsgiver vil sørge for at din turnus blir riktig satt opp. Dermed ligger alt til rette for at du skal kunne fokusere på det arbeidet du er god på.

Spennende opplevelser som sommervikar gjennom Ambio Helse

Sommer betyr ferieavvikling i mange virksomheter, og med dette oppstår gjerne et behov for ekstra bemanning. Vi formidler derfor sommerjobber innen helsesektoren over hele det norske land. Dyktig helsepersonell som av ulike årsaker ønsker å bruke sommeren på å arbeide, får dermed muligheten til å gjøre dette i nye og spennende omgivelser.

Når du er sommervikar hos oss, sørger vi for reise og bosted nært ditt arbeidssted. Du får naturligvis også samme gode arbeidsvilkår og oppfølging som våre øvrige vikarer.

Kontakt AMBIO Helse dersom du vil ha mer informasjon om å jobbe som vikar i norsk helsesektor.