For kunder / oppdragsgivere

I helsesektoren er det avgjørende med tilstrekkelig og rett personell på jobb. Dette skaper en bedre hverdag, både for brukerne og de ansatte selv. Vi hjelper deg med dine vikarbehov

Helsedirektoratet anslår at det i 2035 kan være en underdekning på nær 57 000 helsefagarbeidere og 28 000 sykepleiere, hvis ikke rekrutteringen trappes opp. Gjennom vikarformidling og rekruttering til faste stillinger, bidrar vi til mer fleksibel utnyttelse av den arbeidskraften vi allerede har i Norge samt rekruttering fra andre land.

Vi Ecura tilbyr deg som kunde både forutsigbarhet og trygghet i alle ledd. Vi kvalitetssikrer alle vikarer vi sender ut til oppdrag, dette innebærer at alle våre er grundig referansesjekket, vi har forsikret oss om at alle kvalifikasjonskrav er oppfylt samt at vikaren vet hva som venter og forventes av de på akkurat deres oppdragssted.

Ecura har også en egen kursavdeling der vi sikrer at alle vikarer har oppdaterte kurs innen for eksempel, HLR, medisinhåndtering, etc. Les mer på Helsekursportalen eller under Kurs og kompetanse.

Våre evalueringer ut mot kommunenorge gjenspeiler vår visjon om å alltid etterstrebe kvalitet i alle ledd.
I 2019 viste vår kundeundersøkelse mot 142 kommuner at fra en skala fra 1 til 6 ligger kundetilfredsheten på 5,24. 

Ecura kan bistå med dine vikarbehov:

  • Vi ordner med kvalifiserte sommervikarer
  • Vi bemanner ved korte og lengre sykefravær
  • Vi tilbyr erfarne spesialister for særlig ressurskrevende brukere
  • Vi kan bistå på kort varsel

Kontakt oss for dine vikarbehov

    Vikarforespørsel

    Om oppdraget