FAQ – Ofte stilte spørsmål

Her finner du et utvalg av ofte stilte spørsmål med svar. For utfyllende informasjon viser vi til personalhåndbok for utleid helsepersonell på dine personlige sider.

Skatt

Når du skal søke om D-nummer og skattekort for første gang, må du bestille tid for å møte opp på skattekontor. Vi anbefaler at du avtaler time på et skattekontor i dagene rett før oppdragstart.

Hvis du begynner i jobb med en gang du er kommet til Norge, bør du forsøke å få time til skattekontoret din første ledige dag. Du kan enkelt søke opp ditt nærmeste skattekontor på
Finn ditt skattekontor - Skatteetaten 

Du må forsikre deg om at det skattekontoret du henvender deg til kan utføre ID-kontroll. Gå inn på følgende link:
Skattekontorer som utfører ID-kontroll - Skatteetaten

Husk å ta med følgende:

  • Pass eller nasjonalt ID-kort
  • Arbeidskontrakt og oppdragsbekreftelse
  • Organisasjonsnummer: 993278467

Skattekortet må søkes om eller fornyes så raskt som mulig slik at man ikke blir trukket for mye i skatt. Trykk på denne lenken for å bestille et nytt skattekort

Skatt er en privatsak og det kan være forhold ved din økonomi som gjør at et skattetrekk vil passe bedre enn et annet.

Utenlandske arbeidere i Norge vil automatisk få det som heter «kildeskatt». Det betyr at du skatter 25% skatt på all lønn og kostnader til reise, bolig og andre fordeler. Men du slipper å tenke på innlevering av skattemelding året etterpå og selve trekkprosent er gitt.

Du kan også be om ordinært skattekort, tabelltrekk eller prosenttrekk (altså ikke kildeskatt) hvor du da leverer skattemelding innen 30. april året etter. Tabell 7100 er et eksempel på dette. Da skatter du ikke på reise og bolig, men skattetrekk blir regulert hver måned.

Du kan lese mer om ulike skattetrekk her: https://www.skatteetaten.no/skjema/tabelltrekk-og-prosenttrekk-for-skattekort/

Vi kan søke skattekort for deg hvis du har d-nummer. Men da vil du få kildeskatt.

Du kan ha frikort hvis du tjener 70 000 kroner eller mindre i løpet av året. Det inkluderer all skattepliktig lønn, sykepenger og feriepenger.

Både feriepenger du tjente opp i fjor som blir utbetalt i år, og feriepenger du får utbetalt hvis du slutter i jobben, inngår i frikortbeløpet på 70 000 kroner.

D-nummer får du vanligvis når du har søkt om skattekort på skattekontoret, i noen tilfeller vil du få dette tilsendt per post.

Hvis vi har fått ditt D-nummer/Personnummer kan vi hente det opp elektronisk før den 5. i måneden.

Dette må leveres før den 5. i måneden.

D-nummeret får status inaktivt fem år etter at du har fått det tildelt. Hvis d-nummeret er satt til inaktivt, og du ønsker å aktivere eller har fått beskjed om å aktivere ditt d-nummer, må du bestille time for ID-kontroll hos Skatteetaten.

Finn ditt skattekontor og bestille time - Skatteetaten.

 

 


Lønn

Lønn utbetales den 15. hver måned. Dette er forutsatt at timene er korrekt innlevert og at skattekort og kontonummer er mottatt senest innen den 5 i måneden du skal ha lønn.

Ved bruk av et ikke-norsk kontonummer må man påregne 2-3 virkedager ekstra.

Nei, du kan også få din lønn til ditt utenlandske kontonummer. Vi trenger da ditt IBAN-kontonummer og BIC kode. Dette er opplysninger du finner i din nettbank eller ved å kontakte ditt bank og dette sendes til [email protected]. Vår bank tar ingen gebyr for overførsel, men det kan hende din bank gjør det.

Du kan også åpne en bankkonto i en norsk bank. Du trenger da et norsk d-nummer og du må legitimere deg i banken med gyldig legitimasjon.

Da må du informere oss om dette snarest mulig. Du kan sende oss en e-post på [email protected], eller ta kontakt med din kontaktperson i EcuraCare. Det viktigste er at du gir beskjed før den 5. i måneden du skal ha lønn.

Lønnslippen blir alltid sendt til din registrerte e-post adresse. Passordet er alltid ditt D-nummer/personnummer (alle 11 siffer)

Det er forskjellige grunner. Det kan være at du ikke har ført/registrert timene dine før frist, du har ikke skattekort klart, eller at vi mangler opplysninger som konto og D- nummer fra deg. Ta kontakt med [email protected] hvis du ikke har fått lønnen din.

Du betaler skatt av bolig og reise på grunn av ditt skattekort.

Det er kun med kildeskattekort (25%) du skatter av bolig og reise. Se informasjon over om skattetrekk, eller kontakt skatteetaten for å bytte skattekort.


Timeføring/arbeid

Timer fører du under din profil/ditt innlogg i recman, da under "arbeid" og "registrer arbeid". Her er det viktig at du fører etter endt vakt, noterer alle avvik ved vakten, f.eks sykdom eller om det kanskje var en ekstravakt  i notatfeltet ved siden av valgt vakt.

For mer utfyllende informasjon om hvordan du som ansatt fører timer kan du se denne videoen:
Link til timeføringsvideo

Du bør føre disse inn etter hver endte vakt og timene for endt måned må være inne den 1. påfølgende måned for å være sikret å komme med på lønnsutbetaling.

Før inn klokkeslettene som vanlig under timeføring og noter i notatfeltet navn på hvem som har godkjent din ekstravakt / overtid. Det er viktig å få med også om beskjed om ekstraarbeid eller forskjøvet arbeidstid ble gitt på kort varsel (innenfor 24 timer).

Hovedregelen er at forskjøvede vakter lønnes med 50% overtidsbetalt for hele vakten eller 100% overtidsbetalt om det er gitt beskjed på kort varsel. Ekstravakter lønnes hovedsaklig med 100% overtidsbetalt og dobbeltvakter lønnes som oftest med 50% overtid de fire første timene for så å gå over til å bli 100% overtidsbetalt for de resterende timene.

Merk også at det kan være egne lokale bestemmelser som avviker fra dette

Ved forskjøvede vakter er det viktig at du fører inn vakten du faktisk jobbet.

Merk at alt arbeid utover vanlig arbeidstid skal være godkjent av nærmeste leder eller evt. din personalkoordinator.

 

Da skal du føre inn vakten du faktisk arbeidet samt notere at dette var et privat bytte, noter også ned vakten du orginalt var satt opp på i notatfeltet

Da vil du først få med disse sammen med neste lønn.

Om du ikke klarer og slette og endre selv så send en mail til [email protected] så endrer vi for deg.

Før alltid på den dagen vakten starter. Så går du nattevakt fra torsdag til fredag skal nattevakten føres på torsdag.

Du skal heller ikke splitte vakten klokken 00.00. før hele vakten, fra/til klokkesletter

Før inn vakten som normalt og bruk notatfeltet til å skrive at du var syk og evt. om det er brukt egenmelding/sykemelding etc

Merk at du har plikt til å varsle ditt fravær ved å ringe din kontaktperson i Ecura Care og til arbeidsstedet. Se personalhåndboken for mer informasjon om dette.

I mange tilfeller vil det som står underveis i en måned ikke alltid være oppdatert om du har blitt enig med personalkoordinator om andre summer, om det har vært nylige tarifføkninger eller om du har notert overtid som ikke er endret enda.

Vi i Ecura Care endrer alt slikt før endelig utlønning av dine timer slik at alt blir rett til du mottar lønn.

Hovedregelen er at man på dagtid hverdager har 30 minutter ubetalt pause. Dette kan variere svært mye på de ulike arbeidsplasser så kontroller dette med din kontaktperson i Ecura Care eller med din leder på arbeidsstedet hvilke regler som gjelder for deg.

Noter alltid ved siden av en vakt om du ønsker å kommunisere noe om din vakt til oss i Ecura Care, vi leser alle notater og hensyntar disse. Eksempler på slike beskjeder kan være:

  • "Var syk, levert egenmelding"
  • "Dette er en ekstravakt"
  • "Måtte jobbe 10 minutter ekstra på en vakt"
  • "Forskjøvetvakt med beskjed mindre enn 24 timer før"

Ellers får du all informasjon om hva du skal tenke på når du fører time ved å se denne videoen


Kurs

Så lenge du har et kursbevis som ikke er eldre enn to år trenger du ikke ta kurs på nytt.

Ja. Våre kunder krever at alle våre ansatte har gjennomført medikamentkurs, selv de som har autorisasjon eller bestått eksamen i farmakologi/ medikamentregning.

Ja. Våre kunder krever at alle våre ansatte har gjennomført medikamentkurs, selv de som har autorisasjon eller bestått eksamen i farmakologi/ medikamentregning.

Politiattest

Ja. Politiattest skal foreligge før oppdraget starter og skal ikke være eldre enn 3 måneder ved fremvisning i Ecura Care. For mer informasjon om hvilken type politiattest det er krav til, se sjekkliste du har mottatt av din kontaktperson i Ecura Care.

Dersom du søker om svensk politiattest så må du søke om en av følgende politiattester: «Barn med funktionsnedsätting – e-tjänst» Eller «Utdrag som ska användas utomlands».


Reise og bolig

Din kontaktperson sender deg informasjon om bolig før oppdragsstart.

I noen tilfeller deler man bad og kjøkken med annet personell fra Ecura, men man får alltid eget soverom. Man skal forvente en rengjort bolig med det man trenger av inventar og kjøkkenredskaper, samt tilgang til internett. Husk å ta med egent håndkle og sengetøy.

Det er forbudt med røyking, rus og husdyr i boliger man disponerer på vegne av Ecura. Boligen forventes rengjort ved avreise, og beboer er ansvarlig for eventuell mangefull rengjøring eller andre mangler eller skader på inventar.

Ecura dekker rimeligte alternativ for hovedreise. Vi ønsker så langt det lar seg gjøre å velge det reisealternativet som er mest skånsomt for miljøet. Ta kontakt med din din kontaktperson i god tid før oppdragsstart og hjemreise for å planlegge for reisen.

Skjemaer for utgiftsdekning og bruk av egen bil finner du på dine personlige sider. For mer informasjon om reise og refusjon henviser vi til personalhåndbok


Smittevern

Alle våre ansatte får tilsendt helseerklæring for å avklare behov for eventuell forhåndsundersøkelse før oppdrag. Dersom du bekrefter et eller flere av punktene vedrørende MRSA og/ Tuberkulose i helseerklæringen, ansees du å bære en risiko for smitte til sårbare pasientgrupper.

Helsepersonell som potensielt er smittebærer har en plikt etter norsk lov å la seg forhånds undersøke før arbeid i helsevesenet. Dersom dette gjelder deg, må du dokumentere negative prøvesvar i din profil før du kan starte i oppdrag.

Nei, du kan ikke starte i oppdrag før negative prøvesvar er dokumentert i din profil hos oss. Når du har mottatt dine prøvesvar må du i god tid før oppdragsstart informere din personal- og kundekonsulent. Du må samtidig laste opp prøvesvar i din profil hos oss.

Nei, dokumentet må være på nordisk, engelsk eller oversatt av godkjent oversettelsesbyrå til et av disse språkene. Se tilsendt helseerklæring for informasjon.

Forhåndsundersøkelser for MRSA og/ Tuberkulose må taes på nytt dersom dine svar på punktene i helseerklæringen endrer seg i løpet av ditt ansettelsesforhold hos oss.

Dersom du på et tidspunkt før ansettelse i Ecura Care har tatt forhåndsundersøkelse for MRSA og/ Tuberkulose og senere har vært i risiko for smitte (dvs. at du bekrefter et av punktene i helseerklæringen),må du informere din Personal- og kundekonsulent og fremlegge negative prøvesvar før du kan starte i oppdrag.


Diverse

Hendelser som skjer i arbeidstiden eller kritikkverdige forhold på arbeidsplass skal meldes og behandles i oppdragsgivers avvikssystem. Hendelser eller kritikkverdige forhold som omfatter Ecura Care skal meldes og behandles i vårt avvikssystem. Skjema for avviksregistrering og skjema for varsling (kritikkverdige forhold) finner du på vår hjemmeside. Er du i tvil om hvor du skal melde, ta kontakt med din personal- og kundekonsulent.

Ved sykdom tett opp mot oppdragsstart er det viktig at du informerer Ecura Care om dette umiddelbart. Ved sykdom under oppdrag er det viktig at du snarlig både melder ifra til arbeidsstedet og Ecura Care. I tillegg må du levere egenmelding/sykemelding til Ecura Care senest dagen etter sykdom. Du må ha jobbet minimum 8 uker for å benytte egenmelding ved sykdom og minimum 4 uker for å levere sykemelding. Du kan ikke ha hatt et opphold på mer enn 14 dager. Skjema for egenmelding finner du på dine personlige sider.

Ecura Care er din hovedarbeidsgiver, og vi har dermed hovedansvaret for deg som arbeidstaker. I tillegg har oppdragsgiver et arbeidsgiveransvar når du er ute i oppdrag. Du er forpliktet til å følge de arbeids- og rapporteringsrutiner som oppdragsgiver har fastlagt. Oppdragsgiver er ansvarlig for at arbeidsforholdene på arbeidsstedet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser.

For å kunne planlegge best mulig, er det viktig for oss med en god dialog med deg. Vi ber om at du informerer din personal- og kundekonsulent så snart du vet hvilken periode du kan jobbe.

Da er det viktig at du informerer om når du kan starte, hvor lenge du kan jobbe, om du har spesifikke ønsker om geografisk plassering, type jobb (sykehjem/hjemmesykepleie) osv. Det er også viktig at vi får beskjed hvis den informasjon du har gitt oss om tilgjengelig periode skulle endre seg