[content_block][title]VERNEOMBUD[/title]

Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, han/hun skal ha en aktiv rolle i virksomhetens HMS-arbeid. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt.
Verneombudets skal følge med på at:

  • Maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser ikke setter arbeidstakerne i fare.
  • Verneinnretninger og personlig verneutstyr er tilstede i passende antall, at det er lett tilgjengelig og i forsvarlig stand.
  • Arbeidstakerne får nødvendig instruksjon, øvelse og opplæring.
  • Arbeidet er tilrettelagt slik at arbeidstakerne kan utføre arbeidet på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte.
  • Meldinger om arbeidsulykker blir sendt.
    • Info fra www.arbeidstilsynet.no

Vi i AMBIO Helse ønsker at du som ansatt skal oppleve et godt og trygt arbeidsmiljø.
Carina Svensson er verneombud for deg som er vikar hos oss. Hun har vært undersköterska siden 1998 og har jobbet i AMBIO siden 2009. Om dere har spørsmål eller tilbakemeldinger til verneombudet er det bare å kontakte Carina på mail. Her er en liten hilsen fra henne:

Carina Svenson. Foto.

Verneombud Carina Svenson

Jag arbetar som undersköterska för Ambio och är också verneombud.

Till mig kan ni vända om det är något problem på arbetsplatsen som har att göra med:
– säkerhetsfrågor på arbetsplatsen
– att öka säkerheten på arbetsplatsen
– att förebygga arbetsskador på arbetsplatsen
– värna om en god arbetsmiljö
Mig når du på min mailadress [email protected]

Med vänliga hälsningar
Carina Svensson

[/content_block]